Slovní druhy

Řekněte ostatním o tomto testu:

úroveň testu: intermediate     typ znalosti: Slovní zásoba


Pro samouky je samozřejmě velice důležité dokázat studovat přímo z anglických učebnic. Nepostradatelná je znalost anglických gramatických názvů. I když se nejedná o téma zábavné, ani populární o to je důležitější!

Zadání: Napište správně překlad slovního druhu. Vše v jednotném čísle.
1) Podstatné jméno


2) Přídavné jméno


3) Příslovce


4) Citoslovce (ha, to jste určitě nikdy neslyšeli ;)


5) Sloveso


6) Pomocné sloveso (dvouslovné - použijte i slovíčko pro sloveso)


7) Spojka


8) Zájmeno


9) Předložka


10) Determinátor (členy, přivlastňovací zájmena, číslovky atd. Dneska prostě budete chytřejší)


Podělte se s námi o vaše dojmy a výsledky z tohoto testu nebo navrhněte jak ho vylepšit!