Předminulý čas - základy

Řekněte ostatním o tomto testu:

úroveň testu: intermediate     typ znalosti: Gramatika


Jednoduchý test na základní tvorbu a užití předminulého času

Zadání: Vyberte nejvhodnější možnost
1) He arrived late. She …..... already gone out.
had
have
hads

2) I was pretty nervous. I had never …............ before.
fly
flew
flown

3) Who was that guy? I …..................... him before
have never seen
had never seen
had never saw

4) …........... you ever been to America?
had
has
have

5) Paul is very rude. He …............ just a moment after I came.
had left
have left
left

6) He ….......... a photo of that cake few seconds before Simon ate it.
had taken
took
has taken

7) He didn´t go with us to the theatre. He …................ the play already.
has seen
saw
had seen

8) Our birthday party can start. Jane …...................
had arrived
has arrived
arrived

9) When I checked my pocket I realized that somebody …....................... my purse
stole
has stolen
had stolen

10) Are you hungry? No, I …..just …........ dinner.
--- / had
have / had
had / had

Podělte se s námi o vaše dojmy a výsledky z tohoto testu nebo navrhněte jak ho vylepšit!