Future tenses

Řekněte ostatním o tomto testu:

úroveň testu: intermediate     typ znalosti: Gramatika


Použití všech různých "budoucích" časů. I když jde o jednoduché příklady, musíte se rozhodovat mezi čtyřmi různými možnostmi.

Zadání: Vyberte nejvhodnější možnost
1) The train …............ at half past eight.
arrive
arrives
is going to arrive
is arriving

2) I …............... to the cinema on Friday evening
go
goes
am going
am going to go

3) Tomorrow …............ Tuesday.
is
is going to be
is being
will be

4) He ….................. my brother tomorrow
meet
meets
is meeting
is going to meet

5) I´m feeling terrible. I …....................... ill.
am being
am going to be
will be
going to be

6) What would you like? - I …................ a coffee, please
am having
have
am going to have
´ll have

7) Your watch is broken! Yes I already know. I ….................. them soon.
am going to repair
will
am repairing
repaired

8) …........ you …........... tomorrow?
do / work
will / -
are / working
won´t / -

9) I hope he …................. the job
gets
is getting
is going to get
is going to getting

10) Don´t worry Paul …........... OK, he just needs some time.
is being
is going to be
will be
will being

Podělte se s námi o vaše dojmy a výsledky z tohoto testu nebo navrhněte jak ho vylepšit!